W NIEDZIELĘ I UROCZYSTOŚCI:
• 8.00, 09.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.15, 14.00, 18.00

W DNI POWSZEDNIE:

6.30 i 18.30

 

SPOWIEDŹ:
• 15 minut przed Mszą Świetą w tygodniu, a w niedzielę i święta podczas Mszy Świętej

 

 

 

DYŻURY W BIURZE PARAFIALNYM:

Poniedziałek od 19.15 do 20.00

Środa od 16.00 do 17.30

Piątek od 9.00 do 10.00

Adres:
ul. Brzegi 49
80-045
tel. 309 46 02, 451 150 708 (ks. dyżurny)

e-mail: ignacystareszkoty@gmail.com

Małżeństwo

 • udzielane jest w ustalonym z narzeczonymi terminie;
 • narzeczeni powinni zgłosić się do biura parafialnego co najmniej trzy miesiące przed ślubem celem spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste;
 • aktualne (maksymalnie z datą do sześciu miesięcy przed planowanym ślubem) świadectwa chrztu (tylko jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią); na metryce powinna znajdować się adnotacja o bierzmowaniu. W przypadku jej braku, istnieje konieczność okazania świadectwa bierzmowania;
 • świadectwa potwierdzające udział w kursie przedmałżeńskim - uwaga -  uczestniczenie w katechezie w szkole średniej nie jest tożsame z zaliczeniem kursu. Szkolna religia jest tzw. „dalszym” przygotowaniem do przyjęcia małżeństwa – przed ślubem odbywa się przygotowanie „bliższe”);
 • zaświadczenie potwierdzające udział narzeczonych w spotkaniach poradnictwa rodzinnego (kontakt do poradnictwa narzeczeni uzyskują w biurze parafialnym);
 • narzeczeni nie będący naszymi parafianami (tzn., że NIE MIESZKAJĄ na jej terenie – meldunek tu nie ma znaczenia!) winni przedstawić Licencję asystencji przy małżeństwie, którą wystawia proboszcz rodzinnej parafii jednej ze stron (wówczas wszystkie formalności załatwiane są w tejże rodzinnej parafii);
 • akt małżeństwa cywilnego (jeśli zostało zawarte) lub: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (podobnie jak świadectwo chrztu nie może być pobrane wcześniej niż sześć miesięcy przed ślubem)Na podstawie tego dokumentu (wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego którejś ze stron) małżeństwo sakramentalne pociągnie również skutki cywilne (tzw. „ślub konkordatowy”);
 • jeśli narzeczeni mieszkają poza granicami Polski, zgłaszają się do swojej parafii zagranicą lub do Polskiej Misji Katolickiej, na terenie której mieszkają i tam wraz z miejscowym duszpasterzem spisują protokół przedmałżeński. Wystawiona licencja potwierdzona jest przez Kurię Diecezji miejsca zamieszkania i poprzez Kurię Archidiecezji Gdańskiej jest dostarczona do parafii gdzie odbędą się zaślubiny. Taka procedura obowiązuje także narzeczonych, jeśli jedno z nich jest obywatelem innego państwa, lub jest innego wyznania/religii.

   


Zdjęcia

Integracja

Pasterka

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
138 0.07014799118042