W NIEDZIELĘ I UROCZYSTOŚCI:
• 8.00, 09.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.15, 14.00 (oprócz VII i VIII),  18.00

W DNI POWSZEDNIE:

6.30 i 18.30

SPOWIEDŹ:
• 15 minut przed Mszą Świetą w tygodniu, a w niedzielę i święta podczas Mszy Świętej

 

 

 

DYŻURY W BIURZE PARAFIALNYM:

• 11.00 - 12.30 w środy, piątki i soboty,

•  16.00 - 18.00 we wtorki, środy i piątki

Adres:
ul. Brzegi 49
80-045
tel. (58) 309 46 02; 309 47 84

e-mail: signacydiecezja.gda.pl

Biuletyn parafialny

 

Biuletyn Parafialny nr 224

 AD MAIOREM DEI GLORIAM

 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 3 kwietnia 2022

 Co w biuletynie

  · Komentarz do niedzielnej Ewangelii

 · skróty do czytań mszalnych i fragment Ewangelii

 · 7 kwietnia- wspomnienie św. Jan Chrzciciela de La Sale

 · O NAUKACH W DNI POWSZEDNIE CZ.15

 z homilii do poniedziałkowej i wtorkowej Ewangelii (J 4, 43-54; J 5,1-16)

 ...Pomimo że obie Ewangelie dotyczyły uzdrowień, jakie dokonywał Jezus, nasi księża omawiali je jakby zupełnie z innego klucza. Ksiądz Damian odczytywał Słowo Boże horyzontalnie, na poziomie relacji międzyludzkich, natomiast ksiądz Mateusz wertykalnie, szukając więzi Boga z człowiekiem....

 - artykuł Katarzyny

 · Kącik dla dzieci- jak co tydzień: niespodzianka

 

 

 

 

 Biuletyn Parafialny nr 223 

 AD MAIOREM DEI GLORIAM 

 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 27 marca 2022 

  Co w biuletynie 

 Komentarz do niedzielnej Ewangelii 

 • skróty do czytań mszalnych i fragment Ewangelii 

 • 1 kwietnia: św. Hugo z Grenoble biskup, który całe życie chciał zostać mnichem.. 

- artykuł Natalii 

 • O NAUKACH W DNI POWSZEDNIE CZ.14 

        z homilii do czwartkowej Ewangelii (Łk11, 14-23) 

...Znaleźli się jednak tacy, co JESZCZE chcieli potwierdzenia znakiem „z nieba” i tacy, co chcąc połączyć w swoim rozumie  znak uzdrowienia i to, że nieakceptowali Jezusa, jako Syna Bożego, mieli swoiste WYTŁUMACZENIE: „mocą Belzebuba to uczynił”.. Jezus wytyka absurdalność i brak logiki w takim myśleniu... 

- artykuł Katarzyny 

 • Kącik dla dzieci-jak co tydzień: niespodzianka 

 

 

 

 

Biuletyn Parafialny nr 222 

AD MAIOREM DEI GLORIAM 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13 marca 2022 

Co w biuletynie 

· Komentarz do niedzielnej Ewangelii 

· skróty do czytań mszalnych i fragment Ewangelii 

· 13 marca Św. Leander z Sewilli, 

święty z czasów panowania Wizygotów, gotowy nawracać ludzi za wszelką cenę... 

- artykuł Natalii 

· O NAUKACH W DNI POWSZEDNIE cz.13 

z homilii do piątkowej Ewangelii (Mt 5, 20-26) 

Czy to Kościół straszy wiernych piekłem? A może nie Kościół, tylko sam Bóg mówi, że jest taka rzeczywistość, gdzie Go nie ma? Konsekwencją braku Boga są męczarnie duszy porównywalne z niekończącym się wypalaniem w ogniu. Ksiądz na kazaniu zwrócił uwagę, że sam Jezus wielokrotnie powtarza tę niewygodną, niemodną, wręcz nieakceptowaną w XXI wieku prawdę. Kiedyś usłyszałam od księdza stwierdzenie, że katolicka nauka o istnieniu piekła jest tak naprawdę dobrą nowiną dla człowieka.... 

- artykuł Katarzyny  

· Kącik dla dzieci- jak co tydzień: niespodzianka

 

   

 

Biuletyn Parafialny nr 221

 AD MAIOREM DEI GLORIAM

 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6 marca 2022

 Co w biuletynie

 · Komentarz do niedzielnej Ewangelii

 · skróty do czytań mszalnych i fragment Ewangelii

 · 7 marca wspomnienie św. Perpetuy i Felicyty

 · Artykuł z cyklu „O książce którą czytałam”, część 9.

 „Tajny Agent- Ludzie Boga-znowu umieranie..”

 ...Jedynie autor powieści wydaje się być nimi zainteresowany. Bada i przedstawia bohaterów wnikliwie lecz z dystansem pozwalającym nawet na szyderstwo, które tak naprawdę wycelowane jest w schematy myślenia, głupotę, brak pogłębionej refleksji nad sensem życia i krótkowzroczność, które powodują lawinowe następstwo tragicznych wydarzeń. .. 

- artykuł Katarzyny

 · ... na nabożeństwo Drogi Krzyżowej – zaproszenie na nabożeństwa wielkopostne

  · Kącik dla dzieci -  jak co tydzień: niespodzianka

 

 

 

Biuletyn Parafialny nr 217

AD MAIOREM DEI GLORIAM

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 13 luty 2022

Co w biuletynie

· Komentarz do niedzielnej Ewangelii

· skróty do czytań mszalnych i fragment Ewangelii

· 15 lutego wspomnienie św. Klaudiusza de la Colombiere

...Człowiek , który nie chciał słyszeć o wstąpieniu do zakonu, a później powiedział: "Kto oddaje się na służbę Bogu, zawsze musi stawiać czoło wielkim udrękom"...- artykuł Natalii

· Artykuł z cyklu o naukach w dni powszednie, część 12.

Z PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

O tradycji i wyłomie w myśleniu...

...Czy Jezus odrzucał tradycję? W pobieżnym rozumieniu tradycji, tak. Wyraził bowiem swój sprzeciw wobec...

...Czystość pobożnego Żyda była zagrożona w wielu sytuacjach. Prawo wyznaczało szczegółowo zasady postępowania, co wolno a czego nie wolno dotykać, jeść, czynić. Być nieczystym oznaczało nie móc się modlić do Boga...

- artykuł Katarzyny 

· Kącik dla dzieci - jak co tydzień: niespodzianka

 

 

 

Biuletyn Parafialny nr 216 

AD MAIOREM DEI GLORIAM 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 6 luty 2022 

Co w biuletynie 

· Komentarz do niedzielnej Ewangelii 

· skróty do czytań mszalnych i fragment Ewangelii 

· artykuł o wybranym świętym

 · Artykuł z cyklu o naukach w dni powszednie, część 11.

 Z CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

 Czyli oszustwo według świętego Łuksza i Herod człowiek sumienia

 ...Dziwna postać z tej starej Anny. Ewangelista napisał, że była z pokolenia Asera, czyli tego, które zamieszkiwało ziemię Izraela położone najdalej od Jerozolimy- najbardziej zapomniane pokolenie, najmniej spodziewani pątnicy w świątyni jerozolimskiej. W dodatku była wdową od prawie 60 lat, czyli tak naprawdę żebraczką...

 ...Pismo Święte mówi o Herodzie: „Jan budził w nim niepokój, ale chętnie go słuchał i stawał w jego obronie”. Dopóki słuchał Jana, słuchał sumienia...

 - artykuł Katarzyny

  · Kącik dla dzieci- jak co tydzień: niespodzianka

 

 

 

  Biuletyn Parafialny nr 215 

AD MAIOREM DEI GLORIAM 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 30 stycznia 2022 

Co w biuletynie 

 • Komentarz do niedzielnej Ewangelii 

 • skróty do czytań mszalnych i fragment Ewangelii 

 • O świętej Klaudynie – artykuł Natalii 

 • Artykuł z cyklu o naukach w dni powszednie, część 10. 

...W konsekwencji Dawid ulegał kolejnym pokusom poprzez grzech kłamstwa, obłudy, manipulowania innymi by ukryć własną winę aż do grzechu zabójstwa Uriasza, męża Betszeby. Historię tę, kto nie zna, polecam by przeczytać osobiście. Intryga godna Szekspirowskiego pióra.... 

...W przypowieści o ziarnku gorczycy (Mk 4,26-34) pokazuje, że tak naprawdę trzeba bardzo niewiele, by królestwo niebieskie mogło być urzeczywistnione w naszej codzienności....- artykuł Katarzyny 

  TYM RAZEM NIE O KSIĄŻCE 

- ...o filmie „POŁOŻNA” emitowanym w TVP1 o Stanisławie Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz. Ta niesamowita kobieta, która będąc jakieś dwa lata w obozie, odbierała porody uwięzionych kobiet. Żadnego dziecka nie uśmierciła,... 

...Dlaczego w nas, katolikach nie ma zgody na śmierć? Przecież to, co robił Jezus Chrystus od momentu Chrztu w Jordanie to przygotowywał się na śmierć na krzyżu... 

- artykuł Katarzyny 

 • Kącik dla dzieci-jak co tydzień: niespodzianka 

 

 

 

Biuletyn Parafialny nr 214

 AD MAIOREM DEI GLORIAM

 III NIEDZIELA ZWYKŁA 23 stycznia 2022

 Co w biuletynie

 · Komentarz do niedzielnej Ewangelii 

· skróty do czytań mszalnych i fragment Ewangelii 

· O świętym Franciszku Salezym 

· Artykuł z cyklu o naukach w dni powszednie, część 9. 

...Z tego tygodnia chciałabym przytoczyć dwie nauki głoszone w naszym kościele. Jednak tym razem obie będą ze mszy trydenckich ... 

 ...Słowo uczucie jest bezbarwne, można je stosować dowolnie, jest jak jego definicja- moralnie obojętne. Określenie namiętność niesie natomiast ze sobą informację o silnych emocjach, które wpływają... 

 ...Z tego, co zrozumiałam, walkę duchową należy prowadzić na dwóch poziomach. Jeden, to poszukiwanie prawdy o sobie, poszukiwanie tej przyczyny, przez którą namiętności rozrastają się w nas w sposób niekontrolowany i zaczynają nad nami panować ... 

- artykuł Katarzyny 

 · Kącik dla dzieci - jak co tydzień: niespodzianka

 

 

 

Biuletyn Parafialny nr 213 

AD MAIOREM DEI GLORIAM 

II NIEDZIELA ZWYKŁA 16 stycznia 2022 

Co w biuletynie 

 • Komentarz do niedzielnej Ewangelii 

 • Skróty do czytań mszalnych i fragment Ewangelii 

 • O świętym Wincentym Palotti 

      ....Wincenty w 1835 roku założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Dzieło to było nowe w tamtych czasach                i polegało na współpracy świeckich i duchownych...  - artykuł Natalii 

 

 •   Artykuł z cyklu o naukach w dni powszednie, część 8. 

       „O wsłuchaniu się w wolę bożą – w zakochaniu..” 

       „O wsłuchaniu się w wolę Bożą” -taki temat miało środowe kazanie księdza na mszy trydenckiej. Wychodząc od                   niego, trochę pozwolę sobie na własne przemyślenia... 

      ...Trudne do zrozumienia słowa Jezusa nie były dla niej barierą lecz jakby mostem do Jego Serca.                                            Ta sytuacja pokazuje nam wielkość Maryji. Zastanawiałam się, co takiego zobaczyła Maryja tamtego dnia?                          Co takiego  zobaczyli Apostołowie, że od owego wydarzenia wszędzie chodzili za Jezusem?...  - artykuł Katarzyny 

 

 •  Kącik dla dzieci - jak co tydzień niespodzianka 

 

 

 

 

Zdjęcia

Fotorelacja - Boże Ciało 2021

Kolegiata

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
138 0.093868970870972